Южне. Южненський міський ясла-садок № 4 "Казка"
Статут закладу

 

             «ЗАТВЕРДЖЕНО»

     

 рішенням Южненської міської ради

від „19” жовтня  2016 р.

№ 341 -VII

 

Міський голова                                В.М.Новацький

 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

Комунального дошкільного навчального закладу

«ЮЖНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК №4 «КАЗКА»

 ( нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южне

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1.  КОМУНАЛЬНИЙ  ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЮЖНЕНСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ЯСЛА – САДОК  № 4 «КАЗКА»  на підставі рішення Южненської міської ради від 15 серпня 1995 року № 88 VIІІ-ХХІІ «Про передачу в комунальну власність м.Южного об’єктів соціально-економічної інфраструктури, що знаходяться в загальнодержавній власності і на балансі Одеського державного припортового заводу» переданий у комунальну власність.
 2. Найменування:

Повна назва - КОМУНАЛЬНИЙ  ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЮЖНЕНСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ЯСЛА – САДОК  № 4 «КАЗКА» .

 Скорочена назва – ДНЗ № 4

 1. Юридична адреса ДНЗ №4: 65481, Одеська область, місто Южне, вул. Будівельників, 17 телефон 2-19-80, 2-48-03.
 2. Власником ДНЗ №4 є Южненська міська територіальна громада в особі Южненської міської ради Одеської області, яка здійснює фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей закладу.
 3. ДНЗ №4 є бюджетною установою, діяльність якої не направлена на отримання прибутку.
 4. ДНЗ №4 є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, власні рахунки, ідентифікаційний номер.
 5. Головною метою ДНЗ №4 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. 
 6. Діяльність ДНЗ №4 спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
 7. ДНЗ №4 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Податковим Кодексом України, Бюджетним Кодексом України, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі-Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
 8. ДНЗ №4 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
 9. ДНЗ №4 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.
  1. Взаємовідносини між ДНЗ №4 з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

                                        ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

 

 1. ДНЗ №4  розрахований на 101 місце.
 2. Групи комплектуються за віковими ознаками.
 3. У ДНЗ №4  функціонують групи загального розвитку.
 4. ДНЗ №4  має групи з 12-ти  годинним перебуванням  дітей.
 5. В групи загального розвитку приймаються діти віком від двох до шести (семи) років.
 6. Наповнюваність груп дітьми становить:
 • перша молодша група – від 2 до 3 років – (15 дітей);
 • друга молодша група – від 3 до 4 років – (20 дітей);
 • середня група – від 4 до 5 років – (20 дітей);
 • старша група – від 5 до 6(7) років – (20 дітей);
 • в оздоровчий період – до 15 дітей в усіх вікових групах.
  1. Для зарахування дитини у ДНЗ №4  необхідно надати:
 • медичну довідку про стан здоров’я дитини та епідеміологічне оточення;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • документи для встановлення батьківської плати;
 • путівка управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради;
  1. За дитиною зберігається місце у ДНЗ №4 у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
  2. Відрахування дітей із ДНЗ №4 може здійснюватись:
 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
  1. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

 

                                       ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

                                 ДНЗ №4 працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12-ти годин.                                    Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні.

3.1. Щоденний графік роботи ДНЗ №4: початок роботи - 06 годин 30 хвилин, закінчення роботи 18годин 30 хвилин.

3.2.  Групи загального розвитку працюють за загальним графіком роботи.

 

                          ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

                           У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ

 

 1. Навчальний рік у ДНЗ №4 починається 1 вересня і закінчується 31 травня  наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

 1. ДНЗ №4 здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення дітей.
 2. План роботи ДНЗ №4 схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором (завідувачем) і погоджується з управлінням освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради. План роботи ДНЗ №4 на оздоровчий період погоджується з управлінням Держпродспоживслужби у м. Южному.
 3. У ДНЗ №4 визначена українська мова навчання і виховання дітей.
 4. Навчально – виховний процес у ДНЗ №4 здійснюється за програмами   виховання дітей, затвердженими  Міністерством освіти і науки України,
 5. ДНЗ №4 організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками:

 

 • духовний розвиток на християнських цінностях;
 • створення психолого-педагогічних умов для становлення життєвої компетентності дошкільника.
  1. ДНЗ №4 надає додаткові освітні послуги (платні чи безоплатні, на підставі угоди) за  потребою батьків вихованців .

 

      V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

     У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

 1. ДНЗ №4 забезпечується продуктами харчування підприємцями та підприємствами торгівлі, які забезпечують умови постачання відповідно до санітарно - гігієнічних правил і норм згідно з чинним законодавством України.
 2. У ДНЗ №4 встановлено З-х разове харчування дітей. В літній період  - 4-х разове харчування дітей.
 3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідувачку дошкільного закладу.

 

     VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

      В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

 1. Медичне обслуговування дітей ДНЗ №3 здійснюється комунальним закладом «Южненська міська лікарня» на безоплатній основі та медичним персоналом ДНЗ №4.
 2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи,  в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил,  режимом та якістю харчування.
 3. ДНЗ №4 надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
 4. У ДНЗ №4 обладнано фізіотерапевтичний кабінет, який здійснює  профілактику простудних захворювань,  приймальня  для батьків, процедурний кабінет, ізолятор.

 

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО -  ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

 1. Учасниками навчально-виховного процесу у ДНЗ №4 є: діти дошкільного та раннього віку; директор(завідувач), педагогічні працівники; медичні працівники; помічники вихователів; батьки або особи, які їх замінюють; фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
 2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: премії, почесні грамоти.
 3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а

 також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

 • здоровий спосіб життя.
  1. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
 • обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь у поліпшенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДНЗ №3 у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти ДНЗ №4 про можливість відсутності дитини,  хворобу дитини;
 • стежити за станом здоров’я дитини;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.
  1. .На посаду педагогічного працівника ДНЗ №4 приймається особа, яка має   педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан, якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
  2. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну,  пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.
  1. Педагогічні працівники зобов’язані:
 • виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;
 • брати учать у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
  1. Педагогічних  та інших  працівників приймає  на роботу до дошкільного навчального закладу його керівник..
  2. Працівники ДНЗ №4 несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
  3. Працівники ДНЗ №4 у відповідності до статті 26. Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди 2 рази на рік в комунальному закладі «Южненська міська лікарня».
  4. Атестація педагогічних працівників ДНЗ №4 здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
  5. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку ДНЗ №4, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 

                  VІІІ. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

 1. Управління ДНЗ №4 здійснюється управлінням освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради.
 2. Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ №4 здійснює його директор (завідувач), який призначається і звільняється з посади управлінням освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

Директор(завідувач) ДНЗ №4:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах,  установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;
 • видає в межах своєї компетенції накази  та розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками закладу, контролює їх виконання;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

 

 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДНЗ №4 на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей.
  1. Постійно діючий колегіальний орган у ДНЗ №4 - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: директор(завідувач), педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, батьки, або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор(завідувач) ДНЗ №4.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає  рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ДНЗ №4.

Кількість засідань педагогічної  ради становить не менше 4 -х на рік.

 1. Органом громадського  самоврядування ДНЗ №4 є загальні  збори колективу закладу та батьків, або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Термін їх повноважень становить 1  рік.

Загальні збори :

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • обирають раду ДНЗ №4, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ №4;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ №4.
  1. У період між загальними зборами діє  рада ДНЗ №4.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради ДНЗ №4 є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 1. У ДНЗ №4 може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу. Піклувальна рада (у складі 5-и осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом  голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань   визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

     Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

                       

                        ІХ. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. ДНЗ №4 має земельну ділянку, будівлі, споруди, інвентар, обладнання, ігрові майданчики.

       ДНЗ №4 має земельну ділянку площею 4238 кв.м.   

       Майно дошкільного закладу є власністю Южненської міської територіальної громади в особі Южненської міської ради Одеської області і належить йому на праві оперативного управління.

 

Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1. Джерелами фінансування  ДНЗ №4 є кошти:

 • міського бюджету, що надходять у розмірі передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
  1. ДНЗ №4  за погодженням з Южненською міською радою, управлінням освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради має право:
 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством без права викупу;
 • користуватися послугами будь–якого підприємства, установи, організації або приватних осіб.
  1. . Статистична звітність здійснюється відповідно до законодавства.
  2. . Доходи (прибутки) або їх частини, отримані ДНЗ№4 не можуть розподілятися Южненській міській раді як засновнику та серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.
  3. .Доходи (прибутки) ДНЗ№4 використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ДНЗ№4, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених даним Статутом.
  4. За рішенням Южненської міської ради  бухгалтерський облік може здійснюватися  самостійно або через централізовану бухгалтерію.

 

ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

 1. Основною формою контролю за діяльністю ДНЗ №4 є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 2. Контроль за дотриманням ДНЗ №4 державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється  управлінням освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради.
 3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється  Южненською міською  радою, управлінням ОКСМП ЮМР

 

XII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ

 ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

 1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ДНЗ №4 приймає Южненська міська рада Одеської області згідно з чинним законодавством.

         Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Южненською міською радою Одеської області, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ДНЗ № 4.

 1. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ДНЗ №4, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і надає його Южненській міській раді Одеської області.
 2. У випадку реорганізації права та зобов’язання  ДНЗ №4 переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.
 3. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи ДНЗ №4 можуть бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховані до доходу місцевого бюджету.

 

 

                

 

 

 

         

 

        Секретар ради                                                                 Є.М. Ігнатовський