Южне. Южненський міський ясла-садок № 4 "Казка"
Навчальний процес


 

Ігрова діяльність - провідна для дошкільного віку

 

       Виявляючи цікавість до світу дорослих, але не маючи можливості включитись до нього, дошкільник моделює цей світ у грі. Ця діяльність є соціальною за своїм походженням і змістом, вона виникає в ході ускладнення досвіду людства, його виробничих та культурних взаємин і відображає суспільні зміни. Сюжет та ролі в грі діти запозичують у суспільстві.

 

  

 

 

   Трудова діяльність

дітей дошкільного віку

З метою розв’язання поставлених освітніх завдань педагоги дошкільного навчального закладу планомірно залучають дітей до різних видів праці:

 

- самообслуговування;

- господарсько-побутова;

- праця у природі;

- ручна (художня) праця.

 

 

Зазначені види організованої трудової діяльності реалізуються у таких організаційних формах освітньої роботи:

 

-     трудові доручення;

-     чергування;

-     колективна праця.

 

 

Розвиток мовлення дітей в дошкільному навчальному закладі відбувається через організовану  навчально-виховну діяльність, а саме - заняття мовленнєвого спрямування

 ( розвиток мовлення, ознайомлення з довкіллям, ознайомлення з природою, художня література).

   Реалізація завдань програми здійснюється на комплексних заняттях, під час їх проведення вихователі дотримуються таких вимог: тісний взаємозв’язок з іншими розділами програми, мовленнєва спрямованість занять, мовленнєва активність дітей, вирішення різних мовленнєвих завдань на кожному занятті.

      У повсякденному житті проводяться різні форми мовленнєвої роботи : індивідуальна робота; збагачення словникового запасу дітей під час усіх видів діяльності: ігрової, комунікативної, пізнавальної, дослідницько – пошукової, художньо-естетичної, словесної дитячої творчості.

 

 

    Планування організованої діяльності дітей з розділу «Математика», поділяється на два підрозділи :

в групі раннього віку це дидактичні сенсорні ігри;

в садових групах це організоване заняття з математики.

Заняття проводяться  один раз на тиждень, ЗМІСТ узгоджено з чинними програмами.

 

Щотижня проводяться заняття "Ознайомлення з довкіллям" (світ предметів та світ людей), "Основи безпеки", "Наше здоров'я".

 

 

 

      Навчально–виховна робота з  ознайомлення дітей з природою  здійснюється  вихователями згідно перспективно – календарних планів, в тісному взаємозв’язку з іншими освітніми лініями.  План роботи на місяць включає спостереження за об’єктами живої та неживої природи, рослинами, тваринами, працею дорослих у природі; комплексні заняття ( один раз на тиждень -  ознайомлення з природою);  здійснення  дослідницько- пошукової діяльністі дітей в природі; читання художньої літератури; праця в природі , праця в куточку природи, на вулиці.

 

  

 

У дошкільному навчальному закладі створено належне образотворче середовище для реалізації завдань розділу « Образотворче мистецтво» . Починаючи з групи раннього віку плануються і реалізовуються заняття з малювання один раз на тиждень.

 Аплікація та ліплення - через тиждень.

  

 

Ми з вами живемо в Україні і розмовляємо українською мовою. Але у світі є дуже багато країн і майже в кожній - своя мова. Для того, аби розуміти один одного, люди їх вчать. Найбільше у світі розмовляють англійською мовою. Саме тому ви її вчите вже у дитячому садочку.

 

 

 

 

 

 

Якщо ви будете вчити іноземні мови, зможете розуміти інших людей, побуваєте у різних країнах, побачите багато різних цікавинок. Але пам'ятайте, що найважливіше для кожної людини — добре знати свою, рідну, мову. Змалечку мама співає вам українські колискові. Наша українська мова вважається однією із найкрасивіших і наймилозвучніших мов у світі. 

 

Тож будьте розумниками — і нехай всі вами пишаються! 

 

В практиці роботи дитячого садка заняття з образотворчого мистецтва інтегруються із заняттями з розвитку мовлення, художньої літератури, музики, ознайомлення з навколишнім світом, природою.

         Музично-естетична діяльність дитини в дошкіль­ному навчальному закладі розглядається як цілісна система, в якій усі види музичної діяльності в поєд­нанні їх змістового, мотиваційного та операційного моментів спрямовані на розвиток і виховання музич­ного сприймання, мислення, уяви та фантазії, твор­чої активності, ініціативи дітей. Для вирішення цих завдань в ДНЗ №4 естетично оформ­лена музична зала для музичних занять, свят, гурткової роботи з вокалу.

 

 

 

Педагогічний персонал широко практикує використання музичного супроводу під час різних  видів  діяльності :

- під час ранкової гімнастики;

-  гімнастики пробудження;

-  на заняттях з фізкультури;

- на інших видах занять  як елемент психологічного розвантаження;

- вивчені на музичних заняттях пісні , народні рухливі ігри діти використовують в повсякденному житті.