Южне. Южненський міський ясла-садок № 4 "Казка"
Розмір плати за харчування дітей

 
   

 

                                      УКРАЇНА

          ЮЖНЕНСЬКА   МІСЬКА   РАДА   ОДЕСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                  УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ,  КУЛЬТУРИ,  СПОРТУ

                           ТА  МОЛОДІЖНОЇ   ПОЛІТИКИ

 

 

 

Н А К А З  № 374- О

 

«18» грудня2019 р.

 

Про встановлення розміру плати за харчування дітей

в закладах дошкільної освіти  м.Южного

 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Южненської міської ради  від 31.10.2019 року року № 2062 «Про встановлення розміру плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти  міста Южного», з метою забезпечення належного харчування дітей

 

Н А К А З У Ю :

 

1.Встановити з 01.01.2020 року середню вартість  харчування дітей в закладах дошкільної освіти  № 1, 2, 3, 4, 5 міста Южного:

           1.1. для дітей віком від 1 до 3-х років -  38,50 грн. в день на одну дитину (з них 23,10грн. сплачують батьки або особи, які їх замінюють);

1.2. для дітей віком від 3 до 6 (7) років -  57,70  грн. в день на одну дитину (з них  34,62 грн. сплачують батьки або особи, які їх замінюють).

 2. Збільшити на 10%  витрати на харчування у літній оздоровчий період (90 днів) для придбання свіжих овочів і фруктів.

3. Зменшити розмір плати на 50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

4. Звільнити від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

5. Звільнити від плати  за харчування  в закладах дошкільної освіти:

- дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;

-  дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку у спеціальних групах закладів дошкільної освіти;

- дітей-інвалідів;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

- дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- дітей з особливими освітніми потребами, які виховуються в інклюзивних групах.

6. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною  закладу дошкільної освіти. За дні, у які дитина не відвідувала заклад (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній  оздоровчий період (75 днів тощо), плата з батьків не справляється.

7. З осіб, які не подали  необхідних документів щодо звільнення  від плати, або зменшення  розміру плати, сплата справляється в розмірі не менше 60%  від вартості харчування дитини на день.

8. Даний наказ набуває чинності з 01.01.2020 року.

9. Наказ управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради  від 03.12.2017 р. №406-О  «Про встановлення розміру плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах №1, №3, №4, №5 міста Южного»  втрачає чинність з  01.01.2020 року.

10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління - начальника відділу освіти управління ОКСМП ЮМР  Алексєєву С.В.

 

 

 

 

Начальник   управління                                      Н.Д. Конопацька