Южне. Южненський міський ясла-садок № 4 "Казка"
МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК

  
 

 

 

 

 

Що робити батькам, щоб допомогти своїй дитині досягти успіхів у житті. Наскільки важливо для підростаючого, але поки ще зовсім маленького, менеджера, адвоката, економіста, політика уміння красиво, чітко і виразно говорити?
 

 Формування правильної вимови у дітей - це складний процес, дитині потрібно навчитися керувати своїми органами мовлення, сприймати звернене до неї мовлення, здійснювати контроль за мовленням оточуючих та власним. Найменше  порушення звуковимови може негативно вплинути на подальший розвиток дитини. Виникають  психологічні проблеми – дитина соромиться свого мовлення, намагається менше говорити – і, як наслідок, вона стає більш замкнутою, нетовариською.  По-друге, порушення звуковимови в дошкільному віці є першою сходинкою до проблем в навчанні читання і письма в школі. І, нарешті, по-третє, мовлення – це один з найголовніших засобів пізнання світу, а тому погано розвинене мовлення буде перешкоджати повноцінному розвитку особистості.

 

ПРОПОНУЄМО  МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБСТЕЖЕННЯ МОВЛЕННЯ ВАШОЇ ДИТИНИ

 

 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

Перший рік життя.

 1-2 міс. Дитина починає спілкування з дорослим. Малюк намагається спілкуватися за допомогою міміки та активних рухів. Посміхається при спілкуванні з дорослим. Виникає “комплекс пожвавлення”. З 3-4 міс. повертається на голос дорослого. З 3-6 міс. з’являється гуління, яке відрізняється від початкового різноманітністю звуків. Подовжуються ланцюжки звуків та з’являються сполучення губних звуків з голосними (па, ба, ма). Відбувається перехід до наступного етапу – лепету, який є дуже важливим в розвитку малюка. В період лепету (6-8 міс.) окремі артикуляції поєднуються в певній послідовності. Відбувається повторне промовляння складів (ба-ба-ба, ма-ма-ма). Спочатку дитина повторює звуки, а пізніше вона починає наслідувати звукам дорослого. Одночасно з лепетом малюк починає проявляти емоційні скрикування, проявляти радість або невдоволення. Промовляючи гучні звуки дитина намагається привернути до себе увагу або виявляє спротив, коли їй щось не подобається. В цей час з’являється здатність до наслідування. Малюк вже може наслідувати дії, наприклад: махати ручкою на прощання, плескати в долоні. В період 6-12 міс. лепет складається з 4-5 та більше складів. Дитина повторює склади, змінює інтонацію. У деяких дітей в цьому віці з’являються перші слова.

 

Другий рік життя.

 Починається період активного розвитку мовлення. Дитина з кожним днем стає все більш самостійною, активною та проявляє більший інтерес до навколишнього світу. Продовжує розвиватися здатність малюка до наслідування. Значно поширюється запас слів, які дитина розуміє. На прохання дорослого малюк дає певні предмети , вказує на знайомі обличчя, іграшки, картинки. Впізнає своє зображення в дзеркалі, знає своє ім’я. Дитина вже не чекає, коли дорослий почне з нею розмову, а сама починає звертатися, коли хоче їсти, або не може одягнутися. Фрази з двох-трьох слів – є найчастішими висловлюваннями малюка в цьому віці. На цьому етапі фраза є простою та граматично не оформленою.

 

Третій рік життя.

 Між 2 та 3 роками активно формується фразове мовлення. Висловлювання дитини стають граматично оформленими. Діти в цьому віці починають засвоювати граматичну будову мовлення: засвоюють відмінкові закінчення, узгоджують прикметник з іменником, використовують деякі прийменники (на, у), оволодівають навичками використання в мовленні форм однини та множини іменників. До трьох років у дитини формуються всі основні граматичні категорії. Відбувається активне зростання словникового запасу. Дитина в цьому віці активно наслідує однолітків та грає в колективні ігри.

 

Четвертий рік життя.

 Відбувається істотне покращення в мовленнєвому розвитку. Дитина знає назви багатьох оточуючих предметів. Вона узагальнює їх, тобто розрізняє різні групи предметів та називає їх: посуд, одяг, іграшки, тварини і т.д. Діти 4-го року життя користуються в мовленні простими і складними реченнями. Найбільш розповсюджена форма висловлювання – просте поширене речення “Ми з мамою ходили в магазин за хлібом”, “Я люблю грати великою машиною”. Ваша дитина говорить велику кількість слів, але вимова звуків ще недостатньо чітка. Малюк може добре вимовляти слова, які складаються з двох складів, але при вимові слів з трьох-чотирьох складів може допускати помилки: пропустити цілий склад, переставити склади місцями, пропустити деякі приголосні звуки в середині слова.

 

П’ятий рік життя.

 Словниковий запас дитини досягає 1500-2000 слів. В своїх висловлюваннях дитина використовує майже усі частини мовлення. Дитина продовжує засвоювати узагальнюючі слова. Відбувається інтенсивний розвиток граматичної будови мовлення, але дитина ще може допускати граматичні помилки: не завжди вірно використовує відмінкові закінчення, іноді неправильно узгоджує між собою слова. Дитина в цьому віці починає висловлювати особисту думку з приводу якихось подій, розмірковує про оточуючі предмети. За допомогою дорослих малюк переказує казки, повторює невеликі вірші. У більшості дітей в цьому віці покращується звуковимова: правильно вимовляють свистячі звуки (с, з, ц), починають вимовляти шиплячі звуки (ш, ж, ч), але ще можуть замінювати їх один-одним (наприклад, шапка – “сапка”, жовтий – “зовтий”). Звук р в цьому віці діти ще можуть замінювати на й, л або ль (наприклад, рак – “йак”, риба – “либа”, пиріг – “пиліг”).

 

Шостий рік життя.

 До кінця шостого року життя активний словник дитини складає від 2500 до 3000 слів. Висловлювання дитини стають більш повними та точними. В п’ятирічному віці діти самостійно складають розповідь, переказують казку, що говорить про оволодіння одним з найважчих видів мовлення – монологічним мовленням. В висловлюваннях дитини з’являються складні речення (Тато дивився телевізор, а ми з мамою читали цікаву книгу). В мовленні дитини з’являються слова, що позначають якість предметів, матеріал з яких вони зроблені ( паперовий літак, дерев’яний стіл). Дитина використовує синоніми та антоніми. Дитина вже правильно узгоджує іменники з іншими частинами мови. В мовленні п’ятирічних дітей з’являються присвійні прикметники (собача лапа, заячі вуха), складні прийменники (з-за, з-під). В цьому віці дитина вже оволодіває різною складністю складової структури слів: не пропускає склади, не переставляє їх місцями. Значно покращується звуковимова. Більшість дітей вже правильно вимовляють шиплячі звуки (ш, ж, ч) та звуки р, рь. Але у деяких дітей ще можуть відмічатися заміни тих чи інших складних звуків, або спотворення їх правильної вимови.

 

Таблиця засвоєння дітьми звуків мови.

 Дитина росте та розвивається. Відповідно відбувається розвиток її мовлення. Основними структурними компонентами мовлення є: звуковий склад, словник та граматична будова. Стосовно розвитку кожного з компонентів Ви ознайомилися в розділі “Вікові особливості мовленнєвого розвитку дитини”. Пам’ятайте, що кожна дитина – індивідуальна, особлива і, відповідно, загальний та мовленнєвий розвиток у різних дітей може мати деякі відмінності. Одні діти у віці 4-5 років вже чітко вимовляють усі звуки нашої мови, а в інших відмічається порушення вимови більшості звуків. Пропонуємо Вам таблицю, в якій наведений орієнтовний порядок засвоєння дітьми звуків нашої мови.

ВІК ДИТИНИ    

ЗВУКИ МОВИ

Від 1 до 2 років         

 А, О, Е, М, П, Б

Від 2 до 3 років          У, І, И, Т, Д, В, Ф, Г, К, Х, Н, Й

Від 3 до 4 років          С, З, Ц

 

 Від 4 до 5 років         Ш, Ж, Ч, Щ

Від 5 до 6 років          Л, Р

 

 

 

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ НА ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

 Формування правильної вимови у дітей - це складний процес, дитині потрібно навчитися керувати своїми органами мовлення, сприймати звернене до неї мовлення, здійснювати контроль за мовленням оточуючих та власним. В роботі з дітьми (а особливо з тими, що вже мають порушення мовлення) велику увагу необхідно приділяти розвитку функції дрібних м’язів рук. Рухи рук тісно пов’язані з мовленням, вони є одним з факторів його формування. Зв’язок рухів руки з мовленням був відмічений ще в 1928 році. Пізніше, на основі спеціально проведених дослідів було висунуто думку про те, що рухи пальців рук стимулюють розвиток центральної нервової системи і прискорюють розвиток мовлення дитини.

 Тренування рухів пальців рук дітей покращує не тільки рухові можливості дитини, а й розвиток психічних і мовних навичок. У свою чергу, формування рухів руки тісно пов’язано з розвитком рухового аналізатора і зорового сприймання, різних видів чутливості, просторового орієнтування, координації рухів та ін.

 Рівень розвитку дрібної моторики - один з показників інтелектуальної готовності до шкільного навчання. Недарма в багатьох школах України існують так звані співбесіди, тестування, під час яких серед інших завдань дитині пропонуються завдання на визначення рівня розвитку дрібної моторики. Дитина, що має високий рівень розвитку дрібної моторики, вміє логічно мислити, в неї достатньо розвинуті пам’ять, увага, зв’язне мовлення.

 

 

 Щоб сприяти розвитку пальців рук і тим самим розвивати мовлення вашої дитини, можна запропонувати малюкам наступні завдання: Розминати пальцями пластилін, глину.

Катати по черзі кожним пальчиком камінці, намистинки, шарики.

Нанизувати намистинки на тоненьку стрічку, робити намисто.

Стискати та розтискати кулачки.

Робити м’які кулачки, які можна легко розжати і в які дорослий може просунути свої пальці; та міцні, які не розтиснеш.

Двома пальцями руки (вказівним та середнім) “ходити” по столу, спочатку повільно, а потім швидко, наче вони біжать. Вправа проводиться спочатку правою, а потім лівою рукою.

Показувати окремо тільки по одному пальчику.

Барабанити, постукувати всіма пальцями обох рук по столу.

Махати в повітрі тільки пальцями, не рухаючи долонею.

Плескати в долоні тихо і голосно, в різному темпі.

Нанизувати великі ґудзики на нитку.

Зав’язувати вузлики на мотузці.

Застібати ґудзики, гачечки, замочки, закручувати кришки, заводити механічні іграшки.

Закручувати шурупи, гайки.

Ігри з конструктором, мозаїкою, кубиками.

Складання матрьошок.

Малювання у повітрі.

Ігри з піском, водою.

Малювати, розфарбовувати, штрихувати.

Різати ножицями.

 

 

Важливою частиною роботи з розвитку дрібної моторики є пальчикова гімнастика. Ці ігри дуже емоційні, їх можна проводити повертаючись з дитячого садка, сидячи в черзі до лікаря, у транспорті та, звичайно, вдома. Вони дуже захоплюючі і сприяють розвитку мовлення та творчої діяльності. “Пальчикові ігри” начебто відтворюють реальність навколишнього світу – предмети, тварин, людей, їх діяльність, явища природи. В ході “пальчикових ігор” діти, повторюючи рухи дорослих активізують моторику рук та мовлення.

 “Пальчикові ігри” – це інсценування яких-небудь рифмованих розповідей, казок з допомогою пальчиків. Багато ігор потребують участі обох рук, що дає можливість дітям орієнтуватися в поняттях “праворуч”, “ліворуч”, “вгору”, “вниз” і т.п. На початку та вкінці гри необхідно включати вправи на розслаблення, щоб зняти зайве напруження у м’язах. Це може бути поглажування від кінців пальців до долоні, легке потрушування, помахування руками.

 

Моя сім’я

 Цей пальчик – мій дідусь,

 Цей пальчик – моя бабуся,

 Цей пальчик – мій татусь,

 А оцей - моя матуся,

 Ну, а цей маленький – я,

 Ось уся моя сім’я        (Почергове згинання пальчиків починаючи з великого)

 

 

Хованки

Пальці в хованки всі грались

 Ось так, ось так,

 В кулачки всі заховались,

 Ось так, ось так.          (Ритмічно згинати та розгинати пальці, покрутити кулачком)

 

 

Сорока білобока

 Кашу варила

 Діточкам давала.

 Цьому дала,

 Цьому дала,

 Цьому дала,

 Цьому дала,

 А цьому не дала:

 Ти дрова не рубав

 І води нам не давав,

 Ти і піч не натопив

 І нічого не поїв. (Вказівним пальцем правої руки водити по долоні лівої. Згинати почергово кожний палець, крім мізинця. Згинати і розгинати всі пальці в ритмі потішки)

 

 

Зайці

 Скаче зайчик перший

 Під високою сосною,

 А під другою сосною,

 Скаче зайчик другий. (Вказівний і середній пальці правої руки підняті вгору, всі інші випрямлені і з’єднані. Долонею правої руки тримати вертикально вгору. Пальці широко розставлені. І так само іншою рукою)

 

 

Соління капусти Ми капусту порубали,

 Свіжу моркву натирали,

 Ми капусту посолили,

 З неї соку надушили.  (Різки рухи прямими кистями рук, пальці з’єднані, долоні прямі. Почергові рухи рук до себе і від себе. Пальці стиснуті в кулаки. Кінчики пальців обох рук зібрані разом, імітуємо посипання сіллю. Інтенсивно стискаємо пальці обох рук в кулаки)

 

 

Коза і козенята Іде коза рогата,

 Коза бородата,

 Козенятко спішить,

 Дзвоником дзвенить.  (Вказівний і мізинець правої руки вгору. Інші притиснути до долоні. Вказівний і мізинець палець вгору. Пальці долоні прямі, з’єднані з великим, опущені до низу)

 

 

Замок На дверях замок висить,

 Ми його відкриєм вмить.

 Постукали, покрутили

 І легесенько відкрили.         (Ритмічні швидкі з’єднання пальців обох рук в замок. Пальці зціплені в замок, руки тягнуться в різні сторони. Рухи зціпленими пальцями від себе, до себе. Пальці зціплені біля долонею постукують один одного. Пальці розціплюються, долоні в сторони.)

 

 

ПЕРЕВІРТЕ РІВЕНЬ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

ВАШОЇ ДИТИНИ!

 

1. Обстеження рухливості органів артикуляційного апарату

 

Запропонуйте дитині виконати деякі вправи:

 

• Вправи для губ:

 • розтягнути губи в посмішку,

 • зробити губами трубочку,

 • закрити верхньою губою нижню і навпаки.

 

• Вправи для язика:

 • широко відкрити рот, підняти язик до верхніх зубів, потім опустити до нижніх;

 • потягнутися кінчиком язика до правого куточка губ, потім до лівого;

 • поклацати язиком.

 

• Вправи для щелеп:

 • порухати нижньою щелепою праворуч - ліворуч;

 • порухати нижньою щелепою вперед-назад.

 

2. Обстеження звуковимови

 

 Запропонуйте дитині самостійно назвати картинки чи повторити за Вами слова.

 

 М – морозиво, лимон, дим, млин

 Н – ножиці, банан, клоун, вікно

 П – пиріг, лопата, суп, лампа

 Б – бабуся, барабан, гриб, футбол

 Т – телефон, молоток, халат, трава

 Д – диван, будинок, сад, спідниця

 В – вогонь, кавун, лев, квадрат

 Ф – фарби, шафа, шарф, кофта

 Г – гава, дзига, агрус, гедзь

 Г – газета, магазин, сніг

 К - коза, рука, язик, квітка

 Х – холодильник, муха, дах, хмара

 С – собака, ковбаса, автобус, склянка

 С' – сік, насіння, таксі, свічка

 З – заєць, коза, гарбуз, поїзд

 З' – зірка, ізюм, мазь, змія

 Ц – цибуля, яйце, матрац

 Ц' – ціпок, вулиця, заєць, цвіркун

 Ш – шапка, машина, душ, школа

 Ж – жук, калюжа, ніж, ложка

 Ч – чайник, учень, м'яч, ручка

 Щ – щука, ящик, плащ

 Л – лапа, мило, стіл, слива

 Л' – літак, валянки, сіль, хліб

 Р – риба, барабан, помідор, персик

 Р' – річка, горіх, двері, крісло

 Й – йогурт, майка, трамвай

 

 

 

3. Обстеження складової структури слів

 

Запропонуйте дитині назвати картинки чи повторити за Вами слова різної складової структури:

Дим  собака        мотоцикл   термометр

слон  тарілка       акваріум    світлофор

білка           помідор    міліціонер  транспорт

вікно кошик        спортсмен  космонавт

 

4. Обстеження фонематичних процесів

 

Запропонуйте дитині послухати і повторити склади і слова:па – ба   па – ба – па         коза – коса

та – да       

 та – да – та         Маша – каша – ваша

ка – га       

 га – ка – ха        рак – лак – так – мак

ва – фа       ва – ва – фа         пити – бити – лити

ша – са       ша – са –ша – са шапка – сапа – лапка

 

 

Запропонуйте дитині уважно послухати ряд звуків і плеснути в долоні, коли почує певний звук:

 

Звук «а» серед у, о, а, и, і, а

 Звук «о» серед і, у, о, и, а, о

 Звук «м» серед к, м, п, н, л, м

 Звук «з» серед ш, з, с, ч, ж, ц, з

 

Попросіть дитину сказати, чи є заданий звук у запропонованих Вами словах:

 

Звук «а» у словах – Аня, сік, автобус, мак, син, зима

 Звук «у» у словах – учень, суп, очі, умивальник, ліс, сумка

 Звук «з» у словах – сад, шапка, миска, мишка, коса

 Звук «ш» у словах – шуба, оса, Маша, каша, сани

 

Запропонуйте дитині визначити, який однаковий звук є в декількох різних словах:

 

 Оля, осінь, овочі, окунь - “о”

 Сад, суп, сумка, ніс, лис - “с”

 Аня, агрус, акула, автобус - “а”

 Маша, мак, мама, сом - “м”

 

Запропонуйте дитині визначити, який перший (останній) звук у словах:

 

 перший звук – Аня, Оля, Іра, осінь, лак, сік, заєць, вовк;

 останній звук – дим, бак, кіт, мак, сон, зима, вікно.

 

Запропонуйте відібрати серед декількох предметів чи картинок тільки ті, в назві яких є звук «с» ( «ш», «л», «р», «з»)

 Наприклад: шапка, лялька, кошик, книга, альбом – звук “ш”,

 лампа, машина, ложка, м’яч, ваза – звук “л”

Запропонуєте дитині придумати слова зі звуком «а» ( «о», «з», «л», «м», «к», «ш»)

 

5. Обстеження словника

 

Запропонуйте дитині назвати предмети, що її оточують (стіл, шафа, чашка, ручка, м'яч, туфлі, гребінець, майка, дзеркало, каструля, телевізор, лампа, молоко, банка, хліб і т.д.)

 

Покажіть дитині предмет, а потім, указуючи на різні частини цього предмета, запропонуєте назвати їх:

 Чайник - ручка, кришка, носик

 Стілець - спинка, ніжки, сидіння

 Машина – кабіна, кузов, колеса, двері

 

Запропонуйте дитині назвати предмети (картинки) одним словом:

М'яч, лялька, машина, дзиґа – іграшки

 Чашка, ложка, тарілка, каструля – посуд

 Майка, кофта, плаття, штани – одяг

 Ліжко, стілець, стіл, шафа – меблі

 Морква, капуста, огірок, цибуля – овочі

 Яблуко, слива, груша, лимон – фрукти

 Кіт, собака, корова, кінь – домашні тварини

 Лиса, вовк, ведмідь, заєць – дикі тварини

 

Покажіть дитині будь-який предмет і запропонуйте відповісти на запитання «Який він?»

Яблуко (яке?) – червоне, кругле, солодке

 Сніг (який?) – білий, холодний, пухнастий, іскристий

 Лисиця (яка?) – руда, хитра і т.д.

 

Запропонуйте дитині відповісти на питання:Хто як пересувається?   Хто як голос подає?          Що роблять …?

людина – йде      кіт – нявкає         носом – дихають

 риба – пливе      собака – гавкає   очима - дивляться

птах – летить      корова – мукає   ножем - ріжуть

змія – повзе        свиня – хрюкає   ручкою - пишуть

заєць – стрибає   півень – кукурікає       віником – замітають

 

 

Запропонуйте дитині назвати протилежні слова (антоніми)

 Гра «Скажи навпаки»:

 великий – маленький

 високий – низький

 довгий – короткий

 широкий – вузький

 гарячий – холодний

 добрий – злий

 повільно – швидко

 холодно – тепло

 

 

6. Обстеження граматичної будови мови

 

Перевірте, чи вміє Ваша дитина утворювати множину іменників. Покажіть дитині спочатку один, а потім декілька таких самих предметів, і запропонуйте назвати їх:ложка – ложки        колесо - колеса

шапка – шапки   вікно – вікна

м'яч – м'ячі         будинок - будинки

квітка – квіти      дерево - дерева

 

 

Запропонуйте дитині закінчити речення за зразком (перевіряємо, чи вміє дитина утворювати множину дієслів):

 

Ти сидиш, а діти (що роблять?) сидять.

 Ти спиш, а діти (що роблять?) – сплять.

 Ти малюєш, а діти (що роблять?) – малюють.

 Ти граєш, а діти (що роблять?) – грають.

 Ти ідеш, а діти (що роблять?) – ідуть.

 

 Перевірте, чи вміє Ваша дитина утворювати зменшено-пестливі слова. Пограйте з дитиною в гру «Назви лагідно».рука – ручка          ніс – носик

 квітка - квіточка кіт – котик

ложка – ложечка          м'яч – м’ячик

шапка – шапочка         ключ – ключик

 

 

А чи правильно використовує Ваша дитина в своєму мовленні різні відмінкові закінчення?

 Покажіть їй кішку і запропонуєте відповісти на питання: Називний відмінок     хто це?         Кішка

Родовий відмінок (сховайте іграшку)     кого не стало?   Кішки

Знахідний відмінок       кого ти шукаєш?         Кішку

Давальний відмінок     кому ти даси молока?  Кішці

Орудний відмінок        з ким ти граєшся?        З кішкою

Місцевий відмінок       на кому красивий бантик?    На кішці

 

 

Покажіть дитині картинки чи предмети однакового кольору і запропонуєте відповісти на питання «Який, яка, яке, які?»

 Так ви довідаєтеся, чи правильно Ваша дитина використовує в мовленні родові закінчення.Чашка (яка?) – червона        Машина (яка?) - біла

Помідор (який?) – червоний          Сніговик (який?) - білий

Яблуко (яке?) – червоне       Блюдце (яке?) – біле

М'ячі (які) – червоні    Тарілки (які?) – білі

 

 

Візьміть будь-яку іграшку і кладіть її в різні місця, супроводжуючи свої дії питанням «Де іграшка?».

 У такий спосіб Ви ознайомитеся з умінням дитини використовувати прийменники в самостійному мовленні.

 

Де зайчик? – На столі, у шафі, під ліжком, за дверима, біля стільця, і т.д.

 

7. Обстеження зв'язного мовлення

 

Запропонуйте дитині відповісти на питання:

 • Як твоє імя?

 • Скільки тобі років?

 • Чи є в тебе братик чи сестричка?

 • Які в тебе найулюбленіші іграшки?

 • З ким ти живеш?

 

Перевірте, як Ваша дитина може розповісти добре знайому казку

 

 Покажіть дитині сюжетну картинку і запропонуйте розповісти, що на ній зображено

 

Перевірте, чи може Ваша дитина скласти розповідь за серією сюжетних картинок

 

 Дайте дитині будь-яку іграшку, і запропонуйте розповісти про неї, описати її

 

8. Обстеження стану імпресивного мовлення (розуміння мовлення)

 

Перевірте, як дитина розуміє значення назви предмета. Запропонуєте їй показати:лампу          чашку

туфлі           ведмедика

вікно ручку

стіл   гребінець

 

 

Для того щоб дізнатися, чи розуміє дитина значення дії предмета, запропонуйте показати на картинці або відповісти на запитання:

 

 Хто йде?

 Хто сидить?

 Хто купається?

 Хто шиє?

 Що пливе?

 

Перевірте чи розрізняє дитина дії схожі за ситуацією. Запропонуйте показати:

 

 Де дівчинка роздягає ляльку, а де дівчинка витирає ляльку?

 Хто з дітей їсть, а хто п'є?

 

Довідайтеся, чи розуміє Ваша дитина значення ознаки предмета. Покажіть їй різні предмети, та запропонуйте взяти тільки той, про який можна сказати:

 

 - маленький

 - великий

 - круглий

 - квадратний

 - червоний

 - синій

 

Для того, щоб перевірити розуміння дитиною значення прийменників запропонуйте їй виконати наступні прохання:

 

 Поклади ручку на зошит.

 Поклади ручку під зошит.

 Поклади ручку в коробку.

 Поклади ручку біля коробки.

 Заховай ручку за спину.

 Тримай ручку перед собою.

 

Перевірте в різних ситуаціях, правильність виконання дитиною словесних інструкцій.

 

 Відчини двері.

 Візьми мячик.

 Дай мені мячик.

 Подивися у вікно.

 Зачини двері.

 Сядь на стілець.

 Стань біля дверей та подивись у вікно.

 Дай мячик мамі, а ручку поклади на стіл.

 

 

 

 

 

Ігри та вправи на розвиток слухової уваги, сприймання, пам'яті

 

“Що ти почув?”. Дитина тихо сидить на ігровому майданчику чи в кімнаті. Запропонуйте заплющити очі й послухати вулицю. Через деякий час дозвольте розплющити очі, та розпитайте дитину про її враження. Можливо вона почула гудок машини або сміх дітей, можливо – голос пташки чи ваше дихання і т.д.

 

“Де плескали в долоні?”. Дитина стоїть посеред кімнати з заплющеними очима. Ви тихенько станьте в будь-якому кутку кімнати, та плесніть в долоні. Дитина, не відкриваючи очі повинна вказати напрямок, звідки вона почула сплеск.

 

 

“Вгадай, хто покликав”. В цій грі беруть участь не менше 3 дітей або членів сімўї. Дитина стоїть посеред кімнати з заплющеними очима. Хто-небудь з іших гравців повинен покликати її. Дитина відгадує, хто саме її покликав.

 

“Доручення”. Дитина сидить на відстані 5-6 м від дорослого . У вас на столі покладені різні іграшки. Ви чітко, середньої сили голосом звертається до дитини: “Візьми м’ячик і поклади його на килим” або: “Візьми зайчика і посади його на стілець” і т.д. Потім даєте завдання вже тихим голосом.

 

 

“Ехо”. Дитина тихо сидить на ігровому майданчику чи в кімнаті. Ви пропонуєте їй слухати уважно, та повторювати за вами слово. Важливо навчити дитину вслуховуватися в звучання слів, тому намагайтеся говорити слова неголосно, пошепки. Необхідно дотримуватись принципу від простого до складного: насамперед добирати слова, не схожі за звуковим складом (Аня, кіт, стрибай, веселий, швидко), а потім – близькі за звучанням, але різні за змістом (Оля, Коля, сам, там, син, лин).

 

“Запам’ятай слова”. На столі під серветкою лежать предметні картинки або іграшки. Ви пропонуєте дитині послухати два-три слова-назви, запам’ятати їх, а потім знайти на столі відповідні картинки (іграшки).

 

 

“Слухаємо музику”. Дуже велике значення для розвитку слухового сприймання має слухання музики. Тому рекомендується проводити , так звані, музичні хвилинки. Під час них ви пропонуєте дитині сісти або лягти на килим, бажано з заплющеними очима, що допомагає розслабитися і не реагувати на зорові подразники, а зосередити свою увагу на джерело звуку.

 

Ігри та вправи на розвиток фонематичного сприймання

 

“Впіймай звук!”. Поясніть дитині, що ви будете вимовляти різні звуки, а їй потрібно буде плеснути в долоні - “впіймати звук”, коли вона почує певний звук. Необхідно дотримуватись принципу від простого до складного:

 - звук [а] серед у, у, а, у;

 - звук [а] серед о, а, і, о;

 - звук [і] серед и, е, і, и;

 - звук [с] серед л, н, с, п;

 - звук [с] серед ш, ж, ч, с і т.д.

 

“Повтори!”. Запропонуйте дитині повторити за вами склади

 - та-та-да - пі- пи - ат-от

 - па-па-ба - мі-ми - ум-ом

 - ка-ка-га - ді-ди - іт-ит

 - ва-ва-фа - кі-ки - ек-єк

 

“Ланцюжок слів”. Запропонуйте дитині повторити за вами ряди слів, різних за значенням, але схожих за звуковим складом:

 - мак, лак, так, бак;

 - тачка, качка, дачка;

 - сік, вік, тік, бік;

 

“Назви слово!”. Запропонуйте дитині вибрати серед інших слів, та назвати лише те, яке починається на певний звук:

 - на звук [а] серед слів Аня, Оля, Ігор, осінь, айстра;

 - на звук [і] серед слів іграшки, овочі, автобус, Іра;

 - на звук [б] серед слів мак, банка, танк, бочка.

 

“Знайди спільний звук!”. Запропонуйте дитині визначити, який однаковий звук є в декількох різних словах. При вимовлянні слів чітко виділяйте даний звук силою голосу, наприклад: “о-о-о-осінь”, “о-о-о-окунь”, “о-о-о-овочі”

 

 - Оля, осінь, овочі, окунь - [о]

 - Сад, суп, сумка, ніс, лис - [с]

 - Аня, агрус, акула, автобус - [а]

 - Маша, мак, мама, сом - [м]

 

Ігри та вправи на розвиток дихання

 

“Забий м'яч у ворота”. Запропонуйте дитині подути на ватний чи паролоновий мячик, так, щоб він покотився у ворота (їх можна зробити з дроту, або намалювати). Повітряний струмінь повинен бути плавним, повільним, безперервним.

 

“Язичок-футболіст”. Як і в попередній вправі треба забити мяч у ворота, але тепер з допомогою язика. Дитина повинна посміхнутися та покласти широкий язик на нижню губу, і, неначе вимовляючи звук [ф] дути на кінчик язика.

 

 

“Літак”. На кінчик носа покласти шматочок паперу або вати. Відкрити рот, широкий язик покласти на верхню губу, бокові краї язика притиснуті. Повітряний струмінь виходить посередині язика. Дитина повинна сильно подути, так, щоб “літак” полетів вгору.

 

“Пелюстки”. Покладіть на долоню справжні або вирізані з паперу невеличкі пелюстки квітки. Запропонуйте дитині подути, щоб пелюски злетіли з вашої долоні.

 

 

“Кораблик”. Налийте у миску воду. Зробіть паперовий або пенопластовий кораблик, та покладіть його на воду. Запропонуйте дитині подути на кораблик спочатку довгим струменем повітря, наче вимовляючи зхвук “ф”, а потім преривчасто, наче вимовляючи звук “п-п-п-п”.

 

Ігри та вправи на подолання заїкання

Вправи для зняття м'язової напруги

 При заїканні часто напружені м'язи обличчя, губ, язика, пальців рук. Дуже важливо навчити дитину м'язовому розслабленню під час мовлення. От деякі вправи, що допоможуть дитині розслабитися.

 

«Пташка махає крильцями». Підняти руки нагору, і виконувати махи руками.

 

«Допоможемо мамі» Помахати розслабленими кистями рук біля підлоги, імітуючи полоскання білизни.

 

Стати рівно, розвести руки в сторони до рівня плечей і «упустити» розслаблені руки у вихідне положення.

 

«Стряхнемо водичку з рук». Струснути розслабленими кистями рук, начебто струшуючи краплі води.

 

Нахилити голову вперед, назад, праворуч, ліворуч, а потім виконати декілька кругових обертів головою спочатку в одну сторону, потім в іншу.

 

 

Повільно покачати розслабленими руками з боків тулуба назад.

 

«Кулачки-силачі». Пальці рук під рахунок до 5 із силою зжати в кулачки, на рахунок 5 розтиснути, струснувши кисті рук, при цьому зосередити увагу дитини на тім, як пальчикам приємно відпочивати.

 

 Вправи для розвитку мовного дихання

 Майже у всіх дітей, що заікаються порушене мовленнєве дихання. Під час корекційної роботи з усунення заікання важливо навчити дитину говорити не поспішаючи, на видиху. Тому важливе місце в роботі займуть вправи для розвитку правильного мовного дихання.

 

«Кулька». Цю вправу бажано робити спочатку лежачи (щоб дитина повністю розслабилася), а потім сидячи чи стоячи. Вдих через злегка відкритий рот (живіт надувається, як кулька, плечі не піднімати). Видих через вільно відкритий рот, неначе кулька повільно здувається. Рух живота контролюється рукою. Цю ж вправу повторити з подовженим видихом на звуки (А, О, У, И). Видих під час вимови цих звуків повинен бути спокійним і безперервним.

 

«Задуй свічку». Короткий спокійний вдих носом, потім пауза (затримати дихання на 1-2 сек.) і довгий безперервний видих через ледве зімкнуті губи з промовлянням «пф», начебто гасячи свічку (дути можна на пальчики).

 

«Літак». Покладіть дитині на долонь маленький шматочок ватки чи паперу. Тримаючи долоню з ваткою на рівні рота, дитина повинна подути на «літак», щоб він полетів. Чим далі полетіла ватка, тим краще дитина зробила вдих і видих.

 

«Нюхаємо квіточку». Навички правильного вдиху і видиху добре відпрацьовувати на таких вправах: дати дитині понюхати квітку, духи, фрукти.

 

«Усі мовчать». Зробити вдих, а видихнути на звук “з”, доторкнувшись вказівним пальцем до губ, неначе попросити тиші.

 

«Де дзвенить комарик?» Дитина, сидячи на стільці, одночасно з поворотом тулуба праворуч-ліворуч робить довгий видих на звук з-з-з-з.

 

«Гарячий чай». У дитини в руках чашка, дитина робить вдих носом , а на видиху дує в чашечку, вимовляючи пошепки ф-ф-ф-ф, начебто студить гарячий чай.

 

«Кораблик». Налийте в миску води, покладітьте на воду паперовий кораблик, і запропонуєте дитині “допомогти” кораблику переплисти на іншу сторону миски. Дитина робить вдих носом, а на видиху вимовляє «пф» і дує при цьому на кораблик. Чим дужчий повітряний струмінь, тим далі попливе кораблик.

 

Вправи для розвитку голосу

Важливо проводити також вправи для розвитку голосу. Такі ігрові вправи необхідно проводити на добре знайомих дітям звуконаслідуваннях. Під час занять необхідно стежити за тим, щоб усі звуконаслідування дитина вимовляла на видиху.«Аня співає пісеньку». А-а-а, а-а-а.

«Гуде потяг». У-у-у, у-у-у.

«Болить зуб». О-о-о, о-о-о.

«Пароплав гуде». И-и-и, и-и-и.

«Жабенята посміхаються” І-і-і, і-і-і.

«Заблукали в лісі». Ау-ау-ау-ау.

«Малюк плаче». Уа-уа-уа-уа.

«Пісенька водички». С-с-с-с.

«Пісенька комарика». З-з-з-з.

«Пісенька вітру». В-в-в.

«Гріємо ручки». Х-х-х-х.

«Стукають підбори ». К-к-к-к.

«Граємо на барабані». Д-д-д-д.

«Гусак сичить», «Кулька сдувається». Ш-ш-ш-ш.

«Жук дзижчить». Ж-ж-ж-ж.

«Зозуля кує». Ку-ку, ку-ку.

«Гусак». Га-га-га.

«Корова». Му-му-му.

 

 

 Проспівування на одному видиху звукової доріжки а-о-у-и-е (один звук плавно переходить в інший, і кожний тягнеться не менше 2 сек.);

 

Проспівування на одному видиху звукової доріжки зі зміною висоти і сили голосу (пошепки, тихо, голосно, тоненьким голоском, грубим голосом);

 

Проспівування звуку А на видиху (зробили глибокий вдих, надули животик, плечі не піднімаються, на видиху співаємо «А-а-а-а-а-а-а!»)

 

Проспівування простої мелодії (наприклад, «У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс…») на звук М чи У. Тобто, дитина робить глибокий вдих, надуває животик, а потім, на безперервному видиху, начебто наспівує тільки мелодію пісеньки («м-м-м-м м-м-м-м…»);

 

 

 Вправи для розвитку координації мовлення з рухами

 Велике значення для нормалізації темпу і ритму мовлення має виконання спеціальних вправ спрямованих на розвиток координації мовлення з рухами.

 

«Машина». Бі-бі-бі гуде машина, (ритмічно плескати в долоні)

 Не поїду без бензину. (ритмічно тупотіти ногами)

 

 

«Дощик». Дощик, дощик, крап-крап-крап, (вказівним пальцем правої руки стукати по лівій долоні)

 Мокрі всі доріжки.

 Нам не можна йти гуляти, («погрозити» вказівним пальчиком)

 Ми промочимо ніжки. (ритмічно потупати ногами)

 

 

«Листочки». Листочки над нами кружляють, (руки підняти нагору, махати кистями рук)

 Листочки на землю лягають. (присісти)

 Вони з височині злетіли, (піднятися і потягнуться на носочках)

 Листочки кружляти хотіли. (плавні рухи руками праворуч, ліворуч)